V obci

V obci se pořádá karneval. Poměr ceny jedné dětské vstupenky a ceny jedné vstupenky pro dospělého je 3:4 (v tomto pořadí).
Dvě dětské vstupenky a tři vstupenky pro dospělého stojí dohromady 270,- Kč.
Kolik celkem zaplatí za vstupenky na karneval 2 dospělí a 3 děti?

Správná odpověď:

x =  255 Kc

Postup správného řešení:

a=3/4 b 2a+3b=270  a=3/4 b 2 a+3 b=270  4a3b=0 2a+3b=270  Rˇaˊdek242 Rˇaˊdek1Rˇaˊdek2 4a3b=0 4,5b=270  b=4,5270=60 a=40+3b=40+3 60=45  a=45 b=60  x=2 b+3 a=2 60+3 45=255 KcNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Vyzkoušejte naši kalkulačka na přepočet poměru.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: