Kinetická 69454

Auto o hmotnosti 1850 kg zvětšilo svoji rychlost z 27 na 81 km/h. O kolik se zvětšila jeho kinetická energie?

Správná odpověď:

E =  416250 J

Postup správného řešení:

m=1850 kg v1=27 km/h m/s=27:3,6  m/s=7,5 m/s v2=81 km/h m/s=81:3,6  m/s=22,5 m/s  E1=21 m v12=21 1850 7,52=4208125=52031,25 J E2=21 m v22=21 1850 22,52=468281,25 J  E=E2E1=468281,2552031,25=416250 JNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálních veličin:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úkolu:

    Související a podobné příklady: