Posloupnost

-12, 60, -300, 1500 . .. Jaké jsou dvě další 2 čísla této posloupnosti?

Správná odpověď:

a5 =  -7500
a6 =  37500

Postup správného řešení:

a1=12 a2=60 k1=a2/a1=60/(12)=5 a3=k1 a2=(5) 60=300 a4=k1 a3=(5) (300)=1500  a5=a4 k1=1500 (5)=7500
a6=a5 k1=(7500) (5)=37500Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarSouvisející a podobné příklady:

 • Následující číslo
  math_series Podívejte se na posloupnost čísel: 2,6,25,96,285,? Jaké číslo by mělo přijít následující?
 • Zbytky
  dividing Daná je množina čísel { 170; 244; 299; 333; 351; 391; 423; 644 }. Dělte tato čísla číslem 66. Určete množinu zbytků a jako výsledek udejte součet těchto zbytků.
 • Šedesát
  pigs Šedesát procent z jedné patnáctiny celku jsou rovny třiceti. Čemu jsou rovna dvě procenta celku?
 • Je dána 3
  seq Je dána geometrická posloupnost, jejíž první člen je 5 a kvocient je 4. Vypočítejte 4. , 6, 10. člen této posloupnosti.
 • Šetření po centoch
  penize První den si odložím 1 cent a každý další o cent víc. Kolik si naspořit za rok (365 dní)?
 • GP tři členy
  progression_ao Druhý a třetí člen geometrické posloupnosti jsou 24 a 12 (c +1) v tomto pořadí. Za předpokladu, že součet prvních tří členů posloupnosti je 76, určitě hodnotu c.
 • Aritmetická
  arithmetic_seq V aritmetické posloupnosti je a1=-3, d=4. Kolikáty člen je roven čísli 257?
 • Pokračování
  seq_sum Pokračování číselné řady 9,12,18,27
 • Geometrická posloupnost 4
  cralici V geometrické posloupnosti je a4=20 a a9=-160. Vypočtěte první člen a1 a kvocient q.
 • Kvocient GP
  gp Určete koeficient této posloupnosti: 7,2; 2,4; 0,8
 • Geometrická posloupnost 4
  Koch_Snowflake_Triangles Je dána geometrická posloupnost a6 = 7 a9 = 77. Vypočtěte s25 (= součet prvních 25 členů této posloupnosti).
 • Funkce - posloupnost
  schody Napište prvních pět členů posloupnosti a_n =(3n - (-1)^n) +2
 • Doplňte 2
  sequence_geo Doplňte další tři členy řady tvořené podle určitého pravidla. 1, √2, 9, 2, 25, . .. , . .. , . ..
 • Geometrická posloupnost
  fractal Mezi čísla 4 a -12500 vložte 4 čísla, aby tvořily geometrickou posloupnost.
 • Ženy
  workers Ze všech 360 zaměstnanců je 11/12 žen. Kolik mužů pracuje v podniku?
 • Pastevci
  ovce-miestami-baran Na louce se pasou koně, krávy a ovce, spolu jich je méně než 200. Kdyby bylo krav 45-krát více, koní 60-krát více a ovcí 35krát více než jejich je nyní, jejich počty by se rovnaly. Kolik se spolu na louce pase koní, krav a ovcí?
 • 3 celá čísla
  plusminus Tři po sobě jdoucí celá čísla mají součet 51. Jaké jsou tyto celá čísla?