Exp

Ak
102626=1024n\sqrt[6]{ 102-62 } = \sqrt[n]{ 1024 }
, potom n je:

Správný výsledek:

n =  10

Řešení:

102626=1024n 646=1024n 2=1024n 210=1024  n=10  n=6log1024log(10262)=10\sqrt[6]{ 10^2-6^2 } = \sqrt[n]{ 1024 } \ \\ \sqrt[6]{ 64 } = \sqrt[n]{ 1024 } \ \\ 2 = \sqrt[n]{ 1024 } \ \\ 2^{10} = 1024 \ \\ \ \\ n=10 \ \\ \ \\ n = \dfrac{ 6\cdot \log 1024}{ \log( 10^2-6^2) } = 10Budeme velmi rádi, pokud najdete chybu v příkladu, pravopisné chyby nebo nepřesnost a ji nám prosím pošlete . Děkujeme!


Zobrazuji 0 komentářů:
avatar
Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

Další podobné příklady a úkoly:

 • Exponenciálni rovnice
  exp_8 Vypočítejte x z rovnice: (4^x):0,5=2/64
 • Exponenciální rovnice
  exp Určete x, jestliže 625 ^ x = 5 Rovnice je exponenciální, protože neznámá je v exponentu mocniny čísla 625
 • Procentuální přírůstek
  exp_growth2 Jaký je roční procentuální přírůstek ve městě kdy se za 20 let zvýšil počet obyvatel na trojnásobek?
 • Geometrická posloupnost 4
  cralici V geometrické posloupnosti je a4=20 a a9=-160. Vypočtěte první člen a1 a kvocient q.
 • Geometrická posloupnost 3
  sequence V geometrické posloupnosti je a8 = 312500; a11= 39062500; sn=1953124. Vypočtěte první člen a1, kvocient q a počet členů n z jejich součtu.
 • Exponenciální rovnice
  exp Řešte exponenciální rovnici (v oboru reálných čísel): 98x-2=9
 • Součet GP
  exp_1 V GP je a1=7, q=5. Stanovte podmínku pro n, aby sn≤217.
 • Exponenciální rovnice
  exp V množině R řešte rovnici: ?
 • Sum-log
  complex_log Součet dvou čísel je 32, součet jejich logaritmů (dekadických) je 2,2. Určitě tato čísla.
 • Log
  log Pokud platí ?, jakou hodnotu má b?
 • Krystal
  crystal Krystal naroste každý měsíc o 1,2 promile ze své hmoty. Za kolik měsíců naroste krystal z hmotnosti 190 g na hmotnost 426 g?
 • Přírůstek dřeva
  wood Každým rokem se ve stejnou dobu zjišťuje přírůstek objemu dřeva v lese. Přírůstek činí pravidelně p% proti předchozímu roku. Jestliže se za 10 let zvětšil objem dřeva o 10%, jaké je číslo p?
 • Do kina
  tree Jitka se v 8 hod dozvěděla, že všech 1093 žáků školy půjde do kina. Během 20 min. to řekla 3 kamarádům. Každý z nich to opět za 20 min. řekl dalším třem. Tímto způsobem se zpráva šířila dál. V kolik hodin se ji dozvěděly všechny děti ve škole?
 • Decibel
  tv_1 O kolik procent vzroste intenzita zvuku, jestliže hladina intenzity zvuku vzroste o 1 dB?
 • Les a dřevo
  wood Roční přírůstky dřeva v lese se odhadují na 2%. Za kolik let se objem lesa zdvojnásobí?
 • Exponenciální rovnice
  exp_8 Určete, jakou hodnotu má y ve výrazu (3^y): (4^-1)=36. Neznáma y je přirozené číslo větší než nula.
 • Souřadnice
  exp_ln Dopočítejte chybějící souřadnici bodu M [x;120] grafu funkce f dané předpisem f: y = 5x