Intervaly průnik

V mrazícím boxu je celkem 38 kachen. Z nich 24 má vyšší váhu než 1,2 a 22 kachen má váhu nižší než 1,5. Celkem kolik kachen má vyšší váhu než 1,2 a zároveň nižší než 1,5 kg?

Správná odpověď:

x =  8

Postup správného řešení:

n=38 M12=24 m15=22  m12=nM12=3824=14 M15=nm15=3822=16  n= m12+x+M15 x=nm12M15=381416=8Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: