Osobní auto vs truck

Osobní auto dojíždí rychlostí 30 m/s nákladní vůz, který jede stálou rychlostí 10 m/s. Ve vzdálenosti 30 m od nákladního vozu zjistí řidič osobního auta, že nemůže nákladní vozidlo předjet. Proto začne brzdit se zrychlením 5 m/s. Dojde ke srážce vozidel? Jestliže ano, jak velké jsou rychlosti aut v okamžiku srážky?

Správná odpověď:

v22 =  12,6795 m/s

Postup správného řešení:

v1=10 m/s v2=30 m/s  s=30 m a=5 m/s2  v=v2v1=3010=20 m/s   s = 21 a t2  t=2 s/a=2 30/5=2 3 s3,4641 s  v22=v2a t=305 3,464112,6795 m/s v22 > v1Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 2 komentáře:
Dr Math
dojde k narazu
v22 = 12.679 m/s   > v1=10 m/s

Pejsek
Máte to špatně. Do vzorce pro dráhu je potřeba zahrnout i součin počáteční rychlosti a času. V případě, že úlohu řešíme ve vztažné soustavě spojené s nákladním vozem, tak: s = delta_v*t - 1/2*a*t2. Při dosazení hodnot: 30 = 20*t - 1/2*5*t2, což vede na kvadratickou rovnici: t2 - 8*t + 12 = 0. Kořeny 2 a 6, čas do srážky je tedy 2 sekundy. Vzájemná rychlost vozidel při srážce pak vychází 10 m/s.

Tipy na související online kalkulačky

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: