Zaznamenaných 80504

Zvažte následující slovní úlohu:

Teplotní údaje za 20 dní v 1:00 v místním lyžařském středisku byly zaznamenány takto:

9° 27° −4° 1° 5° 14° 6° 28° −2° 16°
30° 4° 20° 30° −5° 15° −7° 25° −1° 5°

Jaký byl průměr zaznamenaných teplot za těchto 20 dní?
Svou odpověď zaokrouhlete na desetinu.

Správná odpověď:

t =  11,8 °C

Postup správného řešení:

s1=9+27+(4)+1+5+14+6+28+(2)+16=106 °C s2=30+4+20+30+(5)+15+(7)+25+(1)+5=129 °C  t=10+10s1+s2=10+10106+129=11,8°CNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem aritmetického průměru?
Hledáte statistickou kalkulačku?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: