Předpokládejme 45241

Následující rozdělení frekvence udává čas strávený tankováním na čerpací stanici. Předpokládejme, že každá hodnota v množině se rovná střední hodnotě. Odhadněte průměrný čas naplnění pro dané údaje. Svou odpověď zaokrouhlete na setiny.

Čas k doplnění na čerpací stanici (v minutách) Frekvence
8,50-9,49 52
9,50-10,49 47
10,50-11,49 22
11,50-12,49 51
12,50-13,49 37


Správná odpověď:

m =  10,8706 min

Postup správného řešení:

a=(9,49+8,50)/2=2001799=8,995 min b=(10,49+9,50)/2=2001999=9,995 min c=(11,49+10,50)/2=2002199=10,995 min d=(12,49+11,50)/2=2002399=11,995 min e=(13,49+12,50)/2=2002599=12,995 min  m=52+47+22+51+37a 52+b 47+c 22+d 51+e 37=52+47+22+51+372001799 52+2001999 47+2002199 22+2002399 51+2002599 37=10,8706 minNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem aritmetického průměru?
Hledáte statistickou kalkulačku?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: