Pravděpodobnost 80860

Student při zkoušce táhne 3 otázky z 20. Je připraven na 14 z nich. Určete pravděpodobnost, že si vytáhne alespoň jednu, kterou ví.

Správná odpověď:

p =  0,973

Postup správného řešení:

r=2014=107=0,7 p1=(13)r1(1r)31=(13)0,71(10,7)31=30,710,32=1000189=0,189 p2=(23)r2(1r)32=(23)0,72(10,7)32=30,720,31=1000441=0,441 p3=(33)r3(1r)33=(33)0,73(10,7)33=10,730,30=1000343=0,343  p=p1+p2+p3=0,189+0,441+0,343=0,973Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 2 komentáře:
Žák
Úlohu lze spočítat bez použití kombinačních čísel, což může být pro někoho srozumitelnější. Hledaná pravděpodobnost je rovna součtu pravděpodobností disjunktních jevů P=P(ZXX)+P(NZX)+P(NNZ), tedy
(14/20) + (6/20)(14/19) + (6/20)(5/19)(14/18) = 0.713
Z ,,, zná, N... nezná,  X,,,cokoli

Výpočet, který uvádíte je tedy špatně (nejde o binomické rozložení)

Pavel Juránek
... oprava výsledku P=0.982

Tipy na související online kalkulačky
Hledáte statistickou kalkulačku?
Chceš si dát spočítat kombinační číslo?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: