Hmotnostní 81891

Vypočítej hmotnostní tepelnou kapacitu ocelového tělesa o hmotnosti 2kg, které se z počáteční teploty 15°C zahřálo na 80°C dodáním 60 kJ tepla.

Správná odpověď:

c =  0,4615 kJ/kg/K

Postup správného řešení:

m=2 kg t1=15 °C t2=80 °C Q=60 kJ  Δt=t2t1=8015=65 K  Q=m c Δt  c=m ΔtQ=2 6560=0,4615 kJ/kg/KNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálních veličin:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úkolu:

    Související a podobné příklady: