Vypočítaj 402

Vypočítaj hmotnostnú tepelnú kapacitu oceľového telesa s hmotnosťou 2kg, ktoré sa zo začiatočnej teploty 15°C zohrialo na 80°C dodaním 60 kJ tepla.

Správna odpoveď:

c =  0,4615 kJ/kg/K

Postup správneho riešenia:

m=2 kg t1=15 °C t2=80 °C Q=60 kJ  Δt=t2t1=8015=65 K  Q=m c Δt  c=m ΔtQ=2 6560=0,4615 kJ/kg/KNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálnych veličín:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úlohy:

    Súvisiace a podobné príklady: