Najplytšej 7477

Bazén s dĺžkou l = 50 m a šírkou s = 15 m má pri stene v najplytšej časti hĺbku h1 = 1,2 m. Hĺbka sa potom plynule zväčšuje do hĺbky h2 = 1,5 m uprostred bazéna a ďalej sa opäť plynule zväčšuje do hĺbky h3 = 4,5 m u steny v najhlbšej časti bazéna. Uvažujte mernú tepelnú kapacitu vody c = 4 200 J/(kg · °C).

a) Aký je objem vody v bazéne?
b) Ako dlho trvá napúšťanie bazéna dvoma prívodmi, ak priteká každým A = 5 litrov/s?
c) Koľko GJ tepla je potrebných na ohriatie vody v bazéne o ∆t = 10°C?
d) Pri prvom napúšťaní bazéna požadujeme, aby voda mala teplotu t = 25°C.
Koľko teplej a koľko studenej vody na to budeme potrebovať, ak je teplota studenej vody t1 = 10°C a teplej vody t2 = 60°C?

Správna odpoveď:

V =  1631,25 m3
t =  45,3125 h
E =  68,5125 GJ
a =  1141,875 m3
b =  489,375 m3

Postup správneho riešenia:

l=50 m s=15 m h1=1,2 m h2=1,5 m h3=4,5 m c=4200 J/kg/°C  S1=(h1+h2)/2 2l=(1,2+1,5)/2 250=4135=33,75 m2 S2=(h2+h3)/2 2l=(1,5+4,5)/2 250=75 m2  V=s (S1+S2)=15 (4135+75)=46525 m3=1631,25 m3
V1=V l=V 1000  l=1631,25 1000  l=1631250 l Q=5 l/s t1=V1/(2 Q)=1631250/(2 5)=163125 s t=t1 h=t1:3600  h=163125:3600  h=45,313 h=16725 h=45,3125 h
h=1000 kg/m3 m=h V=1000 46525=41000 6525=46525000=1631250 kg T=10 °C E1=m c T=1631250 4200 10=68512500000 J E=E1/109=68512500000/109=805481 GJ=68,5125 GJ
a+b = V 10a + 60b = 25V  a+b=1631,25 10a+60b=25 1631,25  a+b=1631,25 10 a+60 b=25 1631,25  a+b=1631,25 10a+60b=40781,25  Pivot:Riadok1Riadok2 10a+60b=40781,25 a+b=1631,25  Riadok2101 Riadok1Riadok2 10a+60b=40781,25 5b=2446,88  b=52446,875=489,375 a=1040781,2560b=1040781,2560 489,375=1141,875=89135 m3=1141,875 m3  a=89135=1141,875 b=83915=489,375
b=489,375=83915 m3=489,375 m3Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Potrebujete pomôcť spočítať, vykrátiť či vynásobiť zlomky? Skúste našu zlomkovú kalkulačku.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Chcete premeniť jednotku dĺžky?
Viete objem a jednotku objemu a chcete premeniť jednotku objemu?
Tip: premeniť jednotky hustoty vám pomôže naša kalkulačka premeny jednotiek hustoty.
Chcete premeniť jednotku hmotnosti?
Chcete premeniť jednotku rýchlosti?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4   video5

Súvisiace a podobné príklady: