Teplá voda

Do 25 litrov vody teplej 50°C prilejeme 15 litrov vody s inou teplotou. O koľko °C musí byť voda chladnejšia ako 50°C, aby 40 litrov získanej vody malo teplotu 42,5°C?

Správna odpoveď:

x =  20 °C

Postup správneho riešenia:

V1=25 l t1=50 °C V2=15 l t3=42,5 °C  Q1+Q2 = Q3 m1 c t1+m2 c t2 = m3 c t3 m1 t1+m2 t2 = m3 t3  ρ V1 t1+ρ V2 t2 = ρ V3 t3  V1 t1+V2 (50x)=(V1+V2) t3 25 50+15 (50x)=(25+15) 42,5  15x=300  x=15300=20  x=20=20°CNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže naša kalkulačka premeny jednotiek objemu.
Tip: premeniť jednotky hustoty vám pomôže naša kalkulačka premeny jednotiek hustoty.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Téma:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: