Most

Mostní kruhový oblouk má rozpětí 193 m a výšku 4 m. Vypočtěte poloměr kružnice kruhového oblouku.

Správná odpověď:

r =  1166,03 m

Postup správného řešení:
Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: