Variabilní 8433

Tamara vyrábí produkt, který se velmi dobře prodává. Kapacita jejího zařízení je 241 000 jednotek ročně. Fixní náklady jsou 122 000 USD ročně a variabilní náklady jsou 11 USD za jedničku. Produkt se momentálně prodává za 17 dolarů.

a. Jaký celkový příjem je potřebný na čistý příjem 397 000 USD ročně?

b. Pokud by byl prodej na úrovni 55 % kapacity a variabilní náklady klesly o 25 %, jaký by byl čistý příjem za rok?

Správná odpověď:

a =  3170000
b =  143100

Postup správného řešení:


397000 = a - (122000+11·241000)

a = 3170000


a = 3170000/1 = 3170000

a = 3170000

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.

b = 17 · 241000 · 0,55 - (122000 + 11·(1-0,25)·241000)

b = 143100


b = 143100/1 = 143100

b = 143100

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: