Měřítko

Zapiš měřítko vyjadřující, že zobrazený předmět byl zmenšen na třetinu.

Výsledek

m = (Správná odpověď je: 1:3) Nesprávné

Řešení:

Textové řešení m =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 2. Jednoduché úrokování 3
  coins-uk_1 Najděte jednoduchý úrok, pokud vložíte 11928 dolarů na 2% po dobu 10 týdnů.
 3. Výpočet KČ
  color_combinations Vypočítejte: ?
 4. Kořeny
  parabola Určitě v kvadratické rovnici absolutní člen q tak, aby rovnice měla reálný dvojnásobný kořen a tento kořen x vypočítejte: ?
 5. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určitě diskriminant rovnice: ?
 6. Rovnice
  calculator_2 Rovnice ? má jeden kořen x1 = 8. Určitě koeficient b a druhý kořen x2.
 7. Akvárium
  zebra_fish Akvárium v obchodě se zvířátky má 8 zebra rybiček. Kolika různými způsoby může Peter vybrat 2 zebra rybiček?
 8. Posloupnost
  sunflower Mezi čísla 1 a 53 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 702.
 9. Posloupnost 3
  75 Napište prvních 5 členů aritmetické posloupnosti: a4=-35, a11=-105
 10. Trojice
  trojka Kolik různých trojic lze vybrat ze skupiny 38 studentů?
 11. Štatistický
  dice_3 Radka provedla 50 hodů hrací kostkou. Do tabulky zaznamenala četnosti padnutí jednotlivých stěn kostky Číslo stěny 1 2 3 4 5 6 četnost 8 7 5 11 6 13 Vypočtěte modus a medián čísel stěn, které Radce padly.
 12. Stačí dosedit
  kvadrat_2 Určete kořen kvadratické rovnice: 3x2-4x + (-4) = 0.
 13. Geometrická posloupnost 2
  exp_x Daná je geometrická posloupnost a1=7.6, kvocient q=0.4. Vypočítejte a20.
 14. AP posloupnost
  AP V aritmetické posloupnosti je dána diference d = -3, a71 = 455 . a) Určete hodnotu členu a62 b) Určete součet 71 členů.
 15. AP - 11
  seq_2 Určte prvých 11 členov postupnosti, ak a12=676, d=29.
 16. Výpočet
  pocty Kolik je součet druhé odmocniny ze šesti a druhé odmocniny ze 225?
 17. V cukrárně
  ice_cream V cukrárně prodávají 5 druhů zmrzlin. Kolika způsoby si mohu koupit 3 druhy, pokud mi na pořadí zmrzlin nezáleží?