Hliník

Hliníkový předmět s hmotností 0,80 kg a teplotou 250°C byl vložen do vody o hmotnosti 1,6 kg a teplotou 23°C. Jaká je teplota soustavy po dosažení rovnovážného stavu? Předpokládáme, že tepelná výměna nastala jen mezi hliníkovým předmětem a vodou. Hmotnostní tepelná kapacita hliníku je 900 J

Správná odpověď:

t =  44,9677 °C

Postup správného řešení:

m1=0,80 kg t1=250 °C c1=900 J/kg/°C  m2=1,6 kg t2=23 °C c2=4200 J/kg/°C  Q1=Q2  m1 c1 (t1t)=m2 c2 (tt2) 0,8 900 (250t)=1,6 4200 (t23)  7440t=334560  t=7440334560=44,96774194  t=31139444,967742=44,9677°CNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Tip: proměnit jednotky objemu vám pomůže náš převodník jednotek objemu.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: