Kruh, kružnice - 7. ročník - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 239

 • Poměr 36
  Poměr délek dvou kružnic je 5:2. Urči, jaký je u těchto kružnic poměr a) poloměrů b) obsahů
 • Vypočítej 108
  Vypočítej poloměr a obsah kruhové výseče, je-li středový úhel = 106° a délka příslušného kruhového oblouku je l = 52 cm.
 • Čtvrtkruh 5
  Čtvrtkruh s poloměrem 4 má stejný obsah jako kruhová výseč o poloměru 3. Jaká je velikost středového úhlu výseče?
 • Hřiště 11
  Hřiště má tvar kružnice. Honza, když chce uběhnout 800m, musí hřiště oběhnout 2,5 krát. Urči na celé metry průměr hřiště
 • Ornament
  Ornament je složen z jednoho čtverce a čtyř tmavých půlkruhů. Obsah čtverce je 4 cm ^ 2. Vypočítejte obsah jednoho tmavého půlkruhu a výsledek zaokrouhlete na setiny.
 • Na turistické
  Na turistické mapě s měřítkem 1:50000 je úsek železniční trati mezi Bobrovou Lhotou a Javořištěm nahrazen obloukem kružnice s poloměrem 6 cm. Oblouk je 90°. Určete skutečnou délku trati mezi oběma vesnicemi.
 • Vypočítej 97
  Vypočítej poloměr kruhu, jestliže je jeho průměr 16,2 cm. Výsledek uveď v metrech.
 • Průměr 45
  Průměr kruhu je 6,8 cm. Vypočítej obsah kruhu s přesností na 1 desetinné místo. Vypočítej obvod kruhu s přesností na 1 desetinné místo.
 • Otáčivý
  Otáčivý zavlažovač má dostřik 20 m. Jakou rozlohu půdy může zavlažit z jednoho místa?
 • Vypočítej 96
  Vypočítej obvod kruhu, je-li jeho poloměr 25 cm. Výsledek uveď v metrech.
 • Vypočítej 95
  Vypočítej délku kružnice, je-li: d = 10 cm.
 • Minutová ručička
  Jakou vzdálenost projde minutová ručička hodin za 12 minut, pokud průměr hodin je 30 cm a ručička sahá do vzdálenosti 2 cm od okraje hodin?
 • Vypočítejte 48
  Vypočítejte obsah kruhu, který má obvod 314 cm.
 • Čtyři 15
  Čtyři ozubená kola s 21, 49, 35 a 14 zuby zapadají do sebe. Otáčí-li se jedno z nich, otáčí se i druhé. Kolikrát se každé z nich otočí, než se dostanou znovu do polohy, ve které byly na začátku?
 • Do trojúhelníku
  Do trojúhelníku o stranách 13 cm, 14 cm a 15 cm je vepsaná kružnice. Jaký je její poloměr?
 • Motocyklista 2
  Přední kolo motocyklu se při jízdě otočilo 800krát. Jakou vzdálenost motocyklista ujel, jestliže je průměr předního kola 50 cm?
 • Střih 2
  Střih na kolovou sukni má tvar mezikruží. Určete kolik m² látky bude spotřebováno na sukni délky 80 cm. Obvod pasu tvoří kružnice s menším poloměrem a je 69 cm dlouhy.
 • Kola traktoru 2
  Přední kolo traktoru má obvod 18 dm a zadní 60 dm. Na nejspodnější místo obou kol uděláme červenou značku. Traktor se rozjede. V jaké vzdálenosti od startu se opět obě značky objeví shodně dole?
 • Ozubené kolo
  Mezi dvě stejná ozubená kola s průměrem 40 cm byl natažen řetěz. Vzdálenost středů kol je 1,8 m. Vypočítejte délku řetězu. Postup a výpočet
 • Délka 10
  Délka vnitřního okraje běžeckého oválu je 400 m. Rovné úseky měří 90 m. Vypočítej rozměry ihriska - obdelníku kam se vejde tenhle ovál .

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.Příklady na kruh, kružnice. Příklady pro 7. ročník (sedmáky).