Kruh, kružnica - 7. ročník - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 253

 • Uhol výseče
  Štvrťkruh s polomerom 4 má rovnaký obsah ako kruhový výsek o polomere 3. Aká je veľkosť stredového uhla výseče?
 • Rozdeľte 6
  Rozdeľte úsečku AB na tri rovnaké časti. Návod: Zostrojte rovnostranný trojuholník ABC a nájdite jeho stred (napr. Opísanej kružnice).
 • Ornament
  Ornament je zložený z jedného štvorca a štyroch tmavých polkruhov. Obsah štvorca je 4 cm2. Vypočítajte v cm2 obsah jedného tmavého polkruhu a výsledok zaokrúhlite na stotiny.
 • Akú vzdialenosť
  Akú vzdialenosť prejde minútová ručička hodín za 12 minút, ak priemer hodín je 30 cm a ručička siaha do vzdialenosti 2 cm od okraja hodín?
 • Kruhová 3
  Kruhová bežecká dráha má polomer 50 m. Koľko okruhov musí bežec urobiť, aby prebehol 5 km?
 • Vypočítaj 129
  Vypočítaj obsah kruhu s polomerom 72,9 cm. Urči ho v cm2, ako odpoveď zadaj iba číselnú hodnotu.
 • Otáčavý 2
  Otáčavý zavlažovač má dostrek 18 m. Akú rozlohu pôdy môže zavlažiť z jedného miesta?
 • Akú plochu
  Akú plochu trávy môže postriekať automatický postrekovač, ak je nastavený na postrekovanie s uhlom 120° a voda dostriekne do vzdialenosti najviac 5 metrov?
 • Minútová 3
  Minútová ručička budíka má dĺžku 3,5 cm. Akú dlhú dráhu opíše hrot ručičky za 1/2 hodiny?
 • Dĺžka 8
  Dĺžka kružnice je 87, 92 cm. Vypočítajte veľkosť priemeru kružnice. Výsledok uveďte v centimetroch.
 • Poloha dvoch kružníc
  Pre kružnice k1 (S1,4cm) a k2(S2,3cm) a platí že |S1S2| = 8cm. Určite vzdialenosť medzi kružnicami K1 a K2.
 • Akú dráhu
  Akú dráhu vykoná za 24 minút koniec sekundovej ručičky ak je 5 cm dlhá.
 • Vypočítaj 112
  Vypočítaj priemer kruhu ktorého obsah v cm2 a obvod v cm sú vyjadrené rovnakým číslom.
 • Sukňa
  Strih na kolesovú sukňu má tvar medzikružia. Určte koľko m² látky bude spotrebovanej na sukni dĺžky 80 cm. Obvod pása tvorí kružnica s menším polomerom a je 69 cm.
 • Zlatá 4
  Zlatá rybka pláva tesne pri stene kruhového bazéna s polomerom 10 m. Koľko metrov prepláva, ak urobí dva okruhy v bazéne? (výsledok uveďte na jedno desatinné miesto)
 • Cez stred parku
  Kruhový park má rozlohu 31400 m2. Naprieč cez stred parku vedie chodník. Aký je dlhý?
 • Otáčavý
  Otáčavý zavlažovač má dostrek 18 m. Akú rozlohu pôdy môže zavlažiť z jedného miesta?
 • Aký geometrický
  Aký geometrický útvar vytvárajú všetky body v rovine, ktoré majú od daného bodu v rovine rovnakú vzdialenosť?
 • Kolesá traktora
  Predné koleso traktora má obvod 18 dm a zadný 60 dm. Na najspodnejšej mieste obidvoch kolies urobíme červenú značku. Traktor sa rozbehne. V akej vzdialenosti od štartu sa opäť obe značky objavia zhodne dole?
 • Je daná 2
  Je daná ľubovolná kružnica k, ktorá nemá vyznačený stred. Pomocou vhodnej konštrukcie nájdi stred kružnice k. Vyskúšaj na 2 rôznych kružniciach.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.Príklady na kruh, kružnicu. Príklady pre 7. ročník (siedmakov).