Výpočet pomeruRiešenie:

180 = 60 + 120

60:120 = 1:2


Kalkulačka rieši pomery a:b=c:d s chýbajúcou (neznámou) hodnotou. Chýbajúca hodnotu - neznámu označte ako premennú x (alebo iný znak a-z). V pomere akceptujeme aj desatinné miesta a niektoré základné matematické operácie. Pomery zadajte v tvare, ako napríklad:

1/x = 3/8
180 = 1:2 rozdelenie čísla v danom pomere, zmeniť číslo v pomere
2:x = 4:5
x/2 = 3:5
2.2/x = 5.5/6.6
5/6 = x:12
-8/5 = 12/y
-8/5 = (y+1)/12