Zastávka

Na električkovej zastávke sa v 10 hodín stretli električky č, 4 a č. 5, električka č. 4 jazdí v intervale 5 minút, električka č 5 v intervale 7 minút. Koľkokrát sa stretnú do 12. hodín?

Správna odpoveď:

n =  3

Postup správneho riešenia:

t1=10,00 t2=12,00  t=t2t1=1210=2 h m=t min=t 60  min=2 60  min=120 min  T1=5 min T2=7 min  5 ...  prvocˇıˊslo 7 ...  prvocˇıˊslo NSN(5,7)=57=35  T=NSN(T1,T2)=NSN(5,7)=35 min  n0=m/T=120/35=724=3733,4286  n=n0=3,4286=3Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Chceš si vypočítať najmenší spoločný násobok dvoch alebo viacerých čísel?
Chcete zaokrúhliť číslo?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: