Predajňa

Do predajne doniesli spolu 23,2 kg tovaru ovocia, zeleniny a orechov. Ovocia bolo o 4,7kg viacej ako zeleniny, orechov bolo o 1,5kg menej ako ovocia. Určte množstvo ovocia, zeleniny a orechov.

Správna odpoveď:

a =  9,8
b =  5,1
c =  8,3

Postup správneho riešenia:


a+b+c=23.2
a = 4.7+b
c = a-1.5

a+b+c = 23.2
a-b = 4.7
a-c = 1.5

Riadok 2 - Riadok 1 → Riadok 2
a+b+c = 23.2
-2b-c = -18.5
a-c = 1.5

Riadok 3 - Riadok 1 → Riadok 3
a+b+c = 23.2
-2b-c = -18.5
-b-2c = -21.7

Riadok 3 - -1/-2 · Riadok 2 → Riadok 3
a+b+c = 23.2
-2b-c = -18.5
-1.5c = -12.45


c = -12.45/-1.5 = 8.3
b = -18.5+c/-2 = -18.5+8.3/-2 = 5.1
a = 23.2-b-c = 23.2-5.1-8.3 = 9.8

a = 49/5 = 9.8
b = 51/10 = 5.1
c = 83/10 = 8.3

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: