Predajňa

Do predajne doniesli spolu 23,2 kg tovaru ovocia, zeleniny a orechov. Ovocia bolo o 4,7kg viacej ako zeleniny, orechov bolo o 1,5kg menej ako ovocia. Určte množstvo ovocia, zeleniny a orechov.

Správna odpoveď:

a =  9,8
b =  5,1
c =  8,3

Postup správneho riešenia:


a+b+c=23,2
a = 4,7+b
c = a-1,5

a+b+c = 23,2
a-b = 4,7
a-c = 1,5

Riadok 2 - Riadok 1 → Riadok 2
a+b+c = 23,2
-2b-c = -18,5
a-c = 1,5

Riadok 3 - Riadok 1 → Riadok 3
a+b+c = 23,2
-2b-c = -18,5
-b-2c = -21,7

Riadok 3 - -1/-2 · Riadok 2 → Riadok 3
a+b+c = 23,2
-2b-c = -18,5
-1,5c = -12,45


c = -12,45/-1,5 = 8,3
b = -18,5+c/-2 = -18,5+8,3/-2 = 5,1
a = 23,2-b-c = 23,2-5,1-8,3 = 9,8

a = 49/5 = 9,8
b = 51/10 = 5,1
c = 83/10 = 8,3

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: