Sučin 7

Sučin troch čísel je 224. Prvé z nich je 10, druhé je 50 - krát menšie ako prvé. Vypočítajte tretie číslo.

Výsledok

c =  112

Riešenie:

a=10 b=a/50=10/50=15=0.2 c=224/(a b)=224/(10 0.2)=112a=10 \ \\ b=a/50=10/50=\dfrac{ 1 }{ 5 }=0.2 \ \\ c=224 / (a \cdot \ b)=224 / (10 \cdot \ 0.2)=112Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlete. Ďakujeme!

Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 4 komentáre:
#
Žiak
3-3x6+2 = ???

#
Žiak
3-3x6+2 = ???

#
Žiak
Kto vypočíta správne?

avatar

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Nájdi 6
  fractions_15 Nájdi k zlomku taký zlomok, aby ich šúčin bol rovný 1. 8/11, 4, 1/100, 13/4, 1/3, 0/100,
 2. Divadelné predstavenie
  divadlo2 Základné školy v jednom meste dostali na divadelné predstavenie spolu 450 lístkov. Základná škola na Košickej ulici dostala jednu tretinu všetkých lístkov a z nich trieda VII. A dostala dve pätnástiny lístkov. Koľko lístkov na divadelné predstavenie dostal
 3. Odvoz tehál
  bricks_5 Autom odviezli na 7krát X tehál. Koľko tehál odviezli na jeden krát, ak vždy naložili rovnaký počet tehál?
 4. Promile
  promile Vypočítajte 12.3 ‰ zo 672.
 5. Deliť číslom
  fractions Ktorým číslom treba deliť 2 3/4, aby sme dostali 11/12?
 6. Podiel mocnín
  mocninova_fx_4 Čomu sa rovná podiel 28:2^-5?
 7. Kvocient - podiel
  fractal_5 Ak sa podiel 8/13 a 2 odčíta od výsledku násobenia 1 3/4 a 8/21, aký je rozdiel?
 8. Pomer 3
  pomer_1 Pomer zapíš 5iatimi roznimi sposobmi: 4:12
 9. Symboly
  my Ak 2*3 = 60 ; 3*4 = 120 a 4*5 = 200, koľko je 2*5?
 10. Výraz 6
  mocnina Určte hodnotu výrazu 9^x /4y, ak x=0,5 a y=2,25.
 11. Vyhodnotenie výrazu
  math_expressiom Aký je výsledok príkladu (811/4):4?
 12. Hokejové kartičky
  hokej_5 Maroš dostal za odmenu po vysvedčení hokejové kartičky. Počet kartičiek, ktoré dostal, je dvakrát väčší ako súčet známok na vysvedčení. Maroš má 8 predmetov a jeho priemerná známka na vysvedčení bola 1,75. Koľko hokejových kartičiek Maroš dostal?
 13. Choroba
  tabletky Chorý Marcel už užil 6 tabletiek, čo bola štvrtina z celkového počtu tabletiek v balení. Koľko tabletiek bolo v balení?
 14. Výraz so záp. mocninou
  exp_2 Určte hodnotu tohto výrazu: (2^-7)·1012
 15. Mapka
  map3_1 Aká je skutočná dĺžka cesty, ktorá na mape s mierkou 1: 250000 meria 5 cm?
 16. Hodnota 2
  kruh_2 Určte hodnotu tohoto výrazu: 34:38.
 17. Záporna mocnina
  powers_1 Určte hodnotu tohto výrazu: 214:218.