Ako sa 3

Ako sa predĺži koľajnica pri zmene teploty z -30°C na 30°C, ak je pri teplote 0°C dlhá 25 m? Teplotný koeficient dĺžkovej rozťažnosti je 12,10na-6Kna-1.

Správna odpoveď:

Δ =  0,0181 m

Postup správneho riešenia:

α=12,10 1061,21105 1/K l0=25 m t0=0 °C  t1=30 °C t2=30 °C  l1=l0 (1+α (t1t0))=25 (1+1,21105 ((30)0))24,9909 m l2=l0 (1+α (t2t0))=25 (1+1,21105 (300))25,0091 m Δ=l2l1=25,009124,9909=0,0181 mNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálnych veličín:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úlohy:

    Súvisiace a podobné príklady: