Pomarančmi 83196

Farmár George obrábal 7/12 svojej pôdy pomarančmi a 1/5 zvyšku čerešňami a zvyšných 40 akrov zasadil inými plodinami. Koľko pôdy celkovo obrábal farmár?

Akú časť pôdy zasadí čerešňami?

Správna odpoveď:

x =  120 a
c =  1/12

Postup správneho riešenia:

127 x+51 (x127 x)+40=x  7/12 x+1/5 (x7/12 x)+40=x  20x=2400  x=202400=120=120 a  x=120   Skuˊsˇka spraˊvnosti:   x1=127 x=127 120=127 120=12840=70 a x2=51 (xx1)=51 (12070)=10 a x3=40 a  X=x1+x2+x3=70+10+40=120 a X=x
c=xx2=12010=121=0,0833Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Potrebujete pomôcť spočítať, vykrátiť či vynásobiť zlomky? Skúste našu zlomkovú kalkulačku.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: