Riešte 3

Riešte exponenciálnu rovnicu:

8 umocnené na x = 40

Správny výsledok:

x =  1,774

Riešenie:

8x=40 xln8=ln40 x=ln(40)/ln(8)=1.7748^x=40 \ \\ x \ln 8=\ln 40 \ \\ x=\ln(40)/\ln(8)=1.774Budeme veľmi radi, ak nájdete chybu v príklade, pravopisné chyby alebo nepresnosť a ju nám prosím pošlete. Ďakujeme!


Zobrazujem 0 komentárov:
avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • Geometrická postupnosť 4
  Koch_Snowflake_Triangles Je daná geometrická postupnosť a3 = 7 a12 = 3. Vypočítajte s23 (=súčet prvých 23 členov tejto postupnosti).
 • Telefóny
  phones Sekretárka v podniku A telefonicky volá centrálu v podniku B v dobe najväčšej zaťaženosti telefónnych liniek, kedy pravdepodobnosť, že linka nebude obsadená je 0,25. Jednotlivé pokusy o spojenie opakuje po niekoľkých minútach tak dlho, pokým nebude s centr
 • 9 členov
  fn Urči prvých osem členov geometrickej postupnosti, ak a9=512, q=2
 • GP - jednoduché
  gp Urči piaty člen postupnosti, ak a1=-32, q=21
 • Logaritmus
  log_hat Určite číslo, ktorého decimal logaritmus je -3,8.
 • 5 členov
  pst3.JPG Napíšte prvých 5 členov geometrickej postupnosti a určite, či je rastúca/klesajúca: a1 = 3 q = -2
 • Výraz s faktoriálom
  5times_1 Určte hodnotu tohto výrazu: 6!·10^-3
 • Desiaty
  10 Vypočítajte desiaty člen geometrickej postupnosti ak je dané: a1 = 1/2 a q=2
 • Mocniny
  mocninova_fx_5 Určte, akému číslu sa rovná z vo výraze 3^z=1/243
 • Exp rovnica
  uradnik_1 Určte, čomu sa rovná y vo výraze (16^y):5=0,4
 • Rádioaktivita
  radioactivity Za 548 hodín poklesne aktivita rádioaktivnej látky na 1/9 počiatočnej hodnoty. Aký je polčas rozpadu danej látky?
 • V hĺbke
  more_1 Intenzita denného svetla prenikajúceho do morskej vody sa znižuje v závislosti od jej hĺbky exponenciálne. V hĺbke 6m je znížená na polovicu. Podmorská kamera potrebuje pre snímanie aspoň 75% intenzity denného svetla. Do akej hĺbky ju môžeme za tohto pred
 • Mesto 3
  city_2 Mesto má 22 000 obyvateľov. Za ako dlho sa dá očakávať, že bude mať 25 000 obyvateľov, ak priemerný ročný prírastok obyvateľov je 1,4%?
 • Log
  log Ak platí ?, akú hodnotu má b?
 • Exponenciálna rovnica
  exp V množine R riešte rovnicu: ?
 • Lekná
  lekno_2 Na rybníku rastú lekná, každý deň sa ich počet zdvojnásobí. Celá hladina sa pokryje za 12 dní. Za koľko dní sa pokryje 8 hladín?