Exponenciálna rovnica

Riešte exponenciálnu rovnicu (v obore reálnych čísel):

98x-2=9

Správna odpoveď:

x =  0,38

Postup správneho riešenia:

x=ln(9)ln(9)(2)8=0.38Budeme veľmi radi, ak nájdete chybu v príklade alebo nepresnosť a nám ju prosím pošlete. Ďakujeme!


avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady:

 • Riešte 3
  exp Riešte exponenciálnu rovnicu: 8 umocnené na x = 40
 • Exponenciálna
  sqrt Určte m (riešte exponenciálnu rovnicu - neznáma v exponente): 0,25^m=0,5
 • Exponenciálna rovnica
  exp V množine R riešte rovnicu: ?
 • Mocninová rovnica
  exp Riešte mocninovú rovnicu: 2,1463 = 0,4179x0,419
 • Rovnica s absolútnou hodnotou
  abs_graph Koľko riešení má rovnica (|x| +x) |x-3| = |x+1| v obore reálnych čísel?
 • Sum-log
  complex_log Súčet dvoch čísel je 32, súčet ich logaritmov (dekadických) je 2,2. Určite tieto čísla.
 • Exponenciálna rovnička 2
  exp Vypočítajte x z rovnice: (4^x):0,5=2/64.
 • Diofantovská rovnica
  diofantos V množine celých čísel (Z) riešte rovnicu: ? Výsledok zapíšte ako násobok celočíselného parametra ?,(parameter t = ...-2,-1,0,1,2,3... ak má rovnica nekonečne veľa riešení)
 • Súradnica
  exp_ln Dopočítajte chýbajúcu súradnicu bodu M [x; 123] grafu funkcie f danej predpisom f: y = 4x
 • Rovnica s faktoriálom
  exp Riešte rovnicu: (4096^x)·8!=161280
 • Riešte 6
  eq1 Riešte rovnicu: 5/(x-4) - 2/(4x-16)=-7
 • Medzi dve
  exp_growth Medzi čísla 6 a 384 vložte niekoľko čísel tak, aby tvorili s danými číslami GP a aby ďalej platilo: a) súčet všetkých čísel je 510 A pre inú GP aby platilo: b) súčet vložených čísel je -132 (Ide o dve rôzne geometrické postupnosti, ale s rovnakými dvoma č
 • Exponenciálna rovnica
  exp Určte x, ak 625^x=5 Rovnice je exponenciálna, pretože neznáma je v exponentne mocniny čísla 625
 • Bikvadratická
  bikvadraticka Zavedením novej premennej riešte bikvadratickú rovnicu: -4 x 4 +676 x2 -14400=0
 • Rovnica kombinatorická
  combinatorics3 Riešte nasledujúcu rovnicu s variáciami, kombináciami a permutáciami: 4 V(2,x)-3 C(2,x+ 1) - x P(2) = 0
 • Riešte 2
  eq1 Riešte rovnicu: (x+6)-12x(-2): (-8)=-4
 • Kvadratická
  eq2 Riešte kvadratickú rovnicu: 2x²- 2(x-7)²+5x=0