Exponenciální rovnice

Řešte exponenciální rovnici (v oboru reálných čísel):

98x-2=9

Správná odpověď:

x =  0,38

Postup správného řešení:

x=8ln(9)ln(9)(2)=0,38Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.


Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: