Príklady na obsah

Plošný obsah (iné názvy: obsah, obsah plochy) je miera určujúca veľkosť ohraničenej plochy. Má zmysel hovoriť o obsahu štvorca, obdĺžnika, kruhu, o obsahu plochy ohraničenej krivkami, mnohouholníkom apod. Obsah meriame v plošných jednotkách SI - meter štvorcový (m^2), centimetroch štvorcových (cm^2), štvorcových milimetroch (mm^2), kilometroch štvorcových (km^2)

Počet nájdených príkladov: 1199

 • Cestný valec
  Cestný valec má priemer 0,77 m a šírku 223 cm. Koľko m2 cesty urovná, keď sa otočí 78-krát?
 • Aký je
  Aký je objem trojbokého hranola s podstavou pravouhlého trojuholníka s odvesnami 6 dm a 8 dm a preponou 10 dm a výška hranola je 40 dm?
 • Nádrž
  Nádrž dlhá 6 m má priemer 2,2 m. Koľko je jej povrch v metroch štvorcových?
 • Povrch a objem
  Obsah štvorcovej podstavy kvadra je Sp=36cm (štvorcových) výška v=80mm. Určite jeho povrch a objem.
 • Hliníkový vodič
  Aký veľký odpor má hliníkový vodič s dĺžkou 0,2 km a priemerom 10mm?
 • Vypočítaj
  Vypočítaj výšku a povrch pravidelného štvorbokého ihlanu s podstavnou hranou a = 8cm a stenovou výškou w = 10cm. Načrtnite si obrázok.
 • Obsah a percentá
  Určte, o koľko percent sa zmenší povrch kocky, ak povrch jeho steny zmenšíme o 25%.
 • Valcovitá
  Valcovitá nádoba s priemerom 1,8 m obsahuje 2 000 litrov vody. Do akej výšky siaha voda?
 • Sedačka
  Koľko m² látky potrebujeme na obšitie sedačky tvaru kocky s hranou dlhou 50cm, ak na záhyby treba pripočítať 10% látky?
 • Voda
  Akvárium s rozmermi dna 75cm a 45cm má objem 135l. Aký je obsah plôch, ktoré sú zmáčané vodou ak hladina siaha do polovice akvária?
 • Kváder 29
  Povrch kvádra je 1714 cm2, hrany podstavy majú dĺžku 25 cm a 14 cm. Vypočítajte obsah plášťa.
 • Vypočítaj 135
  Vypočítaj povrch ihlana so štvorcovou podstavou s hranou dĺžky 6cm a s výškou 6cm.
 • Akvárium
  Akvárium má objem 18 litrov. Akú má výšku, keď štvorcové dno má hrany 8 2/3 cm?
 • Ihlan 4b
  Vypočítajte povrch S a objem V pravidelného štvorbokého ihlanu so stranou podstavy a = 5 m a telesovou výškou 14 m.
 • Kocka z plechu
  Máme kocku o rozmere strana a = 540mm. Je však z plechu o hrúbke 25mm. Koľko potrebujem na oplechovanie vnútra kocky a spodku keď veko netreba.
 • Vnútorný priemer
  Aký je vnútorný priemer nádoby valca ak v nej pol litra vody siaha do výšky 15cm?
 • Plášť rotačného valca
  Urči obsah plášťa rotačného valca, ktorý je opísaný kocku s hranou dĺžky 5cm.
 • Valec
  5 cm vysoký valec má polomer základne (7/2) cm. Vypočítajte obsah plášta.
 • 3b ihlan
  Vypočítajte objem pravidelného trojbokého ihlanu s dĺžkou hrany a = 12cm a výška ihlanu h = 20cm.
 • Kocka
  Vypočítajte povrch kocky ABCDA'B'C'D' ak je obsah obdĺžnika ACC'A' = 344mm2

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.Pozrite tiež informácií viac na Wikipédií.