Príklady pre stredoškolákov

Počet nájdených príkladov: 2328

 • Moivrovka
  sqrt3_complex Existujú dve rôzne komplexné čísla z také, že z na tretiu sa rovná 1 a súčasne z sa nerovná 1. Vypočítajte súčet týchto dvoch čísel.
 • Kolineárne body
  collinear Ukážte, že body A (-1,3), B (3,2), C (11,0) sú kolineárne (ležia na jednej priamke).
 • Matica 3
  matrix_23 Koľkého rádu je štvorcová matica C, ak táto matica obsahuje 36 prvkov.
 • Predošlý člen
  seq_6 Určte tretí člen AP, ak a4=93, d=7,5.
 • Exponenciálna rovnica
  exp_4 Určte, čomu sa rovná y vo výraze 5^y=1/25
 • Promile
  permille Koľko promile je 978 z 84370?
 • Geometrická postupnosť 2
  exp_x Daná je geometrická postupnosť a1=-7.5, kvocient q=3.4. Vypočítajte a8.
 • O koľko 6
  percent_1 O koľko je 13 % z 20% z 500 väčšie ako 8 % z 14 % z 200?
 • Rovnoramenny 25
  rr_lichobeznik_4 Rovnoramenny lichobeznik ABCD. A=6cm, e=7cm a uhol delta =105°. Vypočítajte zvyšné strany.
 • Zrýchlenie 3
  car_13 Akú vzdialenosť prejde auto pri zrýchleni z 0 na 100 km/h za 9.3 sekundy?
 • AP - deset členů
  progression_1 Určete prvních deset členů posloupnosti, pokud a11 = 132, d = 3.
 • Herónov dopočet
  heron_math Dopočítajte chýbajúcu stranu v trojuholníku so stranami 14 a 18 a obsahom 69.6.
 • Hodnosť 3
  matrix_15 Akú hodnosť má štvorcová matica druhého rádu, ak o nej vieme povedať len toľko, že je singulárna.
 • Guľa 13
  sphere2 Objem dutej gule je 3432 cm3. Aký je jej vnútorný polomer, keď hrúbka steny je 3 cm?
 • Determinant inverznej
  det Determinant matice A má hodnotu 2. Akú hodnotu bude mať determinant inverznej matice k matici A.
 • AP - 14
  seq_1 Určte prvých 14 členov postupnosti, ak a15 = 225, d=-12
 • Vektor
  vectors Určite súradnice vektora u=CD, keď C[19;-7], D[-16,-5].
 • Percentá
  percents2_3 12% z x je o 58 viac ako (62)+5.Určte x.
 • Plachty
  ship_nina Poznáme výšky 220, 165 a 132 lodnej plachty trojuholníkového tvaru. Aký je povrch tejto lodné plachty?
 • Vyriešte
  oriesky_2 Vyriešte sústavu dvoch rovníc s dvoma neznámymi x a y : 3x - 4y =12 -x + 3y =1 Súčet x + y sa bude rovnať?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .