Kalkulačka reálná číslaVýsledek:

3*[8-(-1) + (-3)÷(-3)]^2 = 300

Kroky výpočtu

 1. Odčítání: 8 - (-1) = 8 + 1 = 9
 2. Dělení: -3 / (-3) = 1
 3. Sčítání: výsledek kroku č. 1 + výsledek kroku č. 2 = 9 + 1 = 10
 4. Umocnění: výsledek kroku č. 3 ^ 2 = 10 ^ 2 = 100
 5. Násobení: 3 * výsledek kroku č. 4 = 3 * 100 = 300
Kalkulačka provádí základní i pokročilé operace s reálnými čísly, přirozenými, celými, racionálními a i iracionálními čísly. Zobrazuje detailní informace o výpočtu krok za krokem. Řeší problémy s dvěma, třemi nebo více reálnými čísly v jednom výrazu. Ví sčítat, odčítat a násobit reálná čísla krok za krokem. Tato on-line kalkulačka reálných čísel vám pomůže pochopit, jak sčítat, odečítat, násobit nebo dělit reálná čísla.

Příklady použití:

sčítání reálných čísel: -3/2 + pi/2
odčítání reálných čísel: 32.14 - 67.32
závorky: sin(pi/2) * (1.1+2.2+3.3)
komplexní příklad: priorita operátorů a závorky: 3⋅[8−(−1) + (−3)÷(−3)]^2

Reální čísla v slovních úlohách:

 • Druhá mocnina
  eq222_2 Určete číslo x, které pokud se zvětší o 2, tak se zvětší jeho druhá mocnina o 21 procent.
 • Mocnina
  power Číslo ?. Najděte hodnotu x.
 • Jsou dána 2
  number_line_15 Jsou dána dvě čísla . Druhé číslo je pětkrát větší než první číslo a druhá mocnina prvního čísla se rovná 3/5 druhého čísla, určete součet obou čísel a všechny jeho dělitele.
 • Mocniny
  math_fun Platí pro libovolná čísla a,b,c rovnost:? ?
 • Vnučka
  calendar V roce 2014 byl součet věku Mecháčovy tety, její dcery a její vnučky roven 100 let. V kterém roce se narodila vnučka, pokud víme, že věk každé z nich lze vyjádřit jako mocnina dvou?
 • Zjednodušte
  eq2 Zjednodušte 5a. (-3a)
 • Kvadr. rovnica
  eq2_4 Rešte kvadratickou rovnici: ?
 • Odmocniny
  roots Čemu se rovná součin druhých odmocnin z 295936?
 • Dvoučleny
  two_persons K dvojčlenu ? přidejte takové číslo, aby vzniklý tříčlen byl druhou mocninou dvoučlenu.
 • Umocnenie prevrátenej hodnoty
  hyperbola_1 Určte výsledok príkladu:(1:125)2
 • Mnohočlen 2
  eq1_6 Zjednodušte zápis mnohočlenu: (x+2)2+(x-2)(x+2)
 • Výška RT
  unilateral_triangle Jakou výšku má rovnostranný trojúhelník se stranou b = 43?
 • Mocninky
  parabola_1 Které kladné číslo se rovná dvojnásobku své druhé mocniny?
 • Rovnoběžné tětivy
  chords V kružnici s průměrem 70 cm jsou narýsované dvě rovnoběžné tětivy tak, že střed kružnice leží mezi tětivami. Vypočítejte vzdálenost těchto tětiv, pokud jedna z nich má délku 42 cm a druhá 56 cm.
 • Činitele
  factors Může výraz ? být rozložený do součinu racionálních kořenových činitelů?
 • Čtverec 10
  ppyth5 Vypočítej stranu čtverce s uhlopříčkou 10cm.
 • Rozhodni
  decide Rozhodni, zda trojice čísel udává strany pravoúhlého trojúhelníku: 26,24,10.


slovní úlohy - více »