Krystalická voda

Chemik chtěl zkontrolovat obsah krystalové vody v draselno-chromitý Kamenci K2SO4 * Cr2 (SO4) 3 * 24 H_O, který byl již dlouhou dobu v laboratoři. Z 96,8 g K2SO4 * Cr2 (SO4) 3 * 24 H2O připravil 979 cm3 roztoku. Následně do 293 cm3 tohoto základního roztoku přidal roztok dusičnanu barnatého a vyloučila se sraženina o hmotnosti 19,6 g.
Kolik krystalické vody místo 24 molekul obsahovala sůl?
             
Další údaje k výpočtům: M (K2SO4 * Cr2 (SO4) 3 * 24 H2O ) = 998,2 g / mol, M (BaSO4) = 233,4 g / mol
M (K2SO4 * Cr2 (SO4) 3) = 566,2 g / mol, M (H2O) = 18 g / mol

Správná odpověď:

x =  546,2 g

Postup správného řešení:

x=546,2=546,2 gNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: