Kryštalická voda

Chemik chcel skontrolovať obsah kryštalickej vody v draselno-chromitom kamenci K2SO4 * Cr2(SO4)3 * 24 H2O, ktorý bol už dlhý čas v laboratóriu. Z 96.8 g K2SO4 * Cr2(SO4)3 * 24 H2O pripravil 979 cm3 základného roztoku. Následne do 293 cm3 tohto základného roztoku pridal roztok dusičnanu bárnatého a vylúčila sa zrazenina s hmotnosťou 19.6 g.
Koľko kryštalickej vody namiesto 24 molekúl obsahovala soľ?

Ďalšie údaje k výpočtom: M (K2SO4 * Cr2(SO4)3 * 24 H2O)=998,2 g/mol, M (BaSO4) =233,4 g/mol
M (K2SO4 * Cr2(SO4)3 )=566,2 g/mol, M (H2O)=18 g/mol

Správny výsledok:

x =  546.2 g

Riešenie:

x=546.2=27315=546.2 gx=546.2=\dfrac{ 2731 }{ 5 }=546.2 \ \text{g}Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby, ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlite. Ďakujeme!


Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • Na ošetrenie
  vaha2_1 Na ošetrenie semenáčikov v lesnej škôlke sú k dispozícii 4 typy prípravkov P1, P2, P3, P4 z ktorých každý obsahuje 3 účinné látky L1, L2, L3 . Ich množstvá sú dané tabuľkou( počet jednotiek/kg). Treba namiešať 20 kg zmesi tak, aby vyrobené množstvo obsaho
 • Diferencia AP 4
  sequence_geo_1 Vypočítaj diferenciu AP, ak a1=0,5 a a2+a3=-1,1
 • Druhá odmocnina
  parabola_2 Ak je druhá odmocnina z 3m2 +22 -x = 0 a x = 7, čo je m?
 • Kvocient a šiesty člen
  geometric_7 Určte kvocient a šiesty člen GP, ak a1=420, a1+a2=630.
 • Tri sklady
  silo_3 V troch skladoch bolo uložených celkom 70 ton obilia. V druhom sklade bol uložených o 8,5t menej a v treťom 3,5 tony viac ako v prvom. Koľko ton obilai bolo uložených v jednotlivých sklade?
 • AP - ľahký príklad
  seq2_1 Určte štvrtý člen a diferenciu AP, ak a1=3,2 a a2+a3=7.
 • AP - tri členy
  fun2_2 Určte diferenciu AP, ak a1=-1,5 a a2+a3=2,7.
 • Z dvoch po sebe idúcich
  seq2_4 Určte kvocient GP, ak a1=-0,8 a a1+a2=0,64.
 • Prvý a tretí člen
  stat_1 Určte prvý a tretí člen GP, ak q=-8,a a2+a5=8176
 • Loptová hra
  lopta_3 Richard, Denis a Denisa strelili spolu 932 braniek. Denis strelil o 4 bránky viacej ako Denisa, ale Denis strelil o 24 braniek menej ako Richard. Určte počet braniek u každého hráča.
 • Otec a syn
  skew_lines_1 Syn váži 15 kg. To je o 8 kg menej ako 1/4 váhy otca. Koľko kg váži otec?
 • Ne jednej
  vahy2 Ne jednej miske rovnoramenných váh sú dve tehly a závažie 0.5 kg. Na druhej miske je polovica tehly a závažie 5 kg. Koľko váži celá tehla, keď váhy sú v rovnováhe?
 • Štvrtý člen GP
  fun3_1 Určte štvrtý člen GP, ak q=4 a a1+a3=5,44
 • Geometrická
  seq_3 Určte tretí a štvrtý člen GP, ak q=-0,6 a a1+a2=-0,2
 • Družstvo
  cow Družstvo podľa plánu zabezpečilo 210 ton siláže na zimu. Potom však prikúpilo 10 kusov dobytka, takže bolo nevyhnutné znížiť dávku siláže o pol tony na kus. Koľko ton siláže plánovali v družstve pôvodne na jeden kus dobytka?
 • Diferencia AP
  postupnost1_2 Určte diferenciu AP, ak a1=-7,5 a a1+a2=4,8.