Kryštalická voda

Chemik chcel skontrolovať obsah kryštalickej vody v draselno-chromitom kamenci K2SO4 * Cr2(SO4)3 * 24 H2O, ktorý bol už dlhý čas v laboratóriu. Z 96,8 g K2SO4 * Cr2(SO4)3 * 24 H2O pripravil 979 cm3 základného roztoku. Následne do 293 cm3 tohto základného roztoku pridal roztok dusičnanu bárnatého a vylúčila sa zrazenina s hmotnosťou 19,6 g.
Koľko kryštalickej vody namiesto 24 molekúl obsahovala soľ?

Ďalšie údaje k výpočtom: M (K2SO4 * Cr2(SO4)3 * 24 H2O)=998,2 g/mol, M (BaSO4) =233,4 g/mol
M (K2SO4 * Cr2(SO4)3 )=566,2 g/mol, M (H2O)=18 g/mol

Správna odpoveď:

x =  546,2 g

Postup správneho riešenia:

x=546,2=546,2 gNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: