Smykové tření

Určete nejmenší koeficient smykového tření mezi pneumatikami auta a cestou tak, aby auto mohlo projít zatáčkou o poloměru 200 m rychlostí 108 km/h a nesmykalo se.

Správná odpověď:

k =  2,18

Postup správného řešení:

r=200 m v=108 km/h m/s=108:3,6  m/s=30 m/s g=9,81 m/s2  Fg = mg Fo = m v2 / r  Fo k = Fg m v2 / r k = m g  k=g r/v2=9,81 200/302=2,18Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: