Prodejny

V první prodejně složili 1/3 a v druhé 2/5 celkového množství tovaru.V třetí prodejně složili 2/3 zbytku zboží. Ostatních 40 kg zboží dali do čtvrté prodejny. Kolik kg zboží dali do třetí prodejně?

Správná odpověď:

x =  80 kg

Postup správného řešení:

x=(2/3) 3 40=80 kg

1/3y = 40
2/3y = x

1/3·y = 40
2/3·y = x

y = 120
3x-2y = 0

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
3x-2y = 0
y = 120


y = 120/1 = 120
x = 0+2y/3 = 0+2 · 120/3 = 80

x = 80
y = 120

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: