Spolužáci

Spolužáci Tibor a Martin bydlí ve stejném domě. Tiborovi trvá cesta do školy 20 minut, Martinovi jen 15 minut. Za kolik minut doběhne Martin Tibora, vyrazí-li z domu o 3 minuty později než Tibor?

Správná odpověď:

t =  9 min

Postup správného řešení:
Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: