Nejstarší

Nejstarší sestra si uložila v bance 7800Kč. Tuto částku přinesla pouze v bankovkách s hodnotou 100Kč a 200Kč. Celkový počet těchto bankovek byl 50. Kolik bankovek obou uvedených hodnot to bylo?

Správná odpověď:

a =  22
b =  28

Postup správného řešení:


7800 = 100a + 200b
a+b=50

7800 = 100·a + 200·b
a+b=50

100a+200b = 7800
a+b = 50

Řádek 2 - 1/100 · Řádek 1 → Řádek 2
100a+200b = 7800
-b = -28


b = -28/-1 = 28
a = 7800-200b/100 = 7800-200 · 28/100 = 22

a = 22
b = 28

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: