Stejný objem

Dvě krabičky tvaru kvádru s rozměry 5 cm, 8 cm, 10 cm a 5 cm, 12 cm, 1 dm máme nahradit jedinou krabičkou tvaru krychle se stejným objemem. Vypočítejte její povrch.

Správná odpověď:

S =  600 cm2

Postup správného řešení:

V1=5 8 10=400 cm3 V2=5 12 10=600 cm3  V=V1+V2=400+600=1000 cm3  V=a3  a=3V=31000=10 cm  S=6 a2=6 102=600 cm2Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Chcete proměnit jednotku délky?
Víte objem a jednotku objemu a chcete proměnit jednotku objemu?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: