Vypůjčena kniha

Jana musí co nejdříve vrátit vypůjčenou knihu. Spočítala si, že když přečte denně 15 stran, odevzdá jí včas. Pak se jí podařilo denně přečíst 18 stran, a tak odevzdala knihu o den dřív. Kolik stran měla kniha?

Správná odpověď:

p =  90

Postup správného řešení:


15d = p
18(d-1)=p

15·d = p
18·(d-1)=p

15d-p = 0
18d-p = 18

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
18d-p = 18
15d-p = 0

Řádek 2 - 15/18 · Řádek 1 → Řádek 2
18d-p = 18
-0.17p = -15


p = -15/-0.16666667 = 90
d = 18+p/18 = 18+90/18 = 6

d = 6
p = 90

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: