Sud 4

Sud s vodou má hmotnost 63kg. Po odlití 75% vody byla hmotnost sudu i s vodou 21kg. Kolik vážil prázdný sud a kolik vody v něm bylo?

Správná odpověď:

x =  7 kg
y =  56 kg

Postup správného řešení:


x+y=63
x+(1-75/100)y=21

x+y=63
x+(1-75/100)·y=21

x+y = 63
100x+25y = 2100

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
100x+25y = 2100
x+y = 63

Řádek 2 - 1/100 · Řádek 1 → Řádek 2
100x+25y = 2100
0,75y = 42


y = 42/0,75 = 56
x = 2100-25y/100 = 2100-25 · 56/100 = 7

x = 7
y = 56

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: