Sud 4

Sud s vodou má hmotnosť 63kg. Po odliatí 75% vody bola hmotnosť suda aj s vodou 21kg. Koľko vážil prázdny sud a koľko vody v ňom bolo?

Správna odpoveď:

x =  7 kg
y =  56 kg

Postup správneho riešenia:


x+y=63
x+(1-75/100)y=21

x+y=63
x+(1-75/100)·y=21

x+y = 63
100x+25y = 2100

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
100x+25y = 2100
x+y = 63

Riadok 2 - 1/100 · Riadok 1 → Riadok 2
100x+25y = 2100
0,75y = 42


y = 42/0,75 = 56
x = 2100-25y/100 = 2100-25 · 56/100 = 7

x = 7
y = 56

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: