Polovina

Nádoba s vodou má hmotnost 19 kg. Po odlití poloviny vody byla její hmotnost 11 kg. Jaká je hmotnost prázdné nádoby?

Správná odpověď:

x =  3 kg

Postup správného řešení:


x+y=19
x+y/2=11

x+y = 19
2x+y = 22

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
2x+y = 22
x+y = 19

Řádek 2 - 1/2 · Řádek 1 → Řádek 2
2x+y = 22
0,5y = 8


y = 8/0,5 = 16
x = 22-y/2 = 22-16/2 = 3

x = 3
y = 16

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: