Vzdálených 25191

Ze dvou míst navzájem vzdálených 24 km vyrazí naproti sobě ve stejné době turista, který jede rychlostí 8 km za 2 hodiny a cyklista, který jede rychlostí 10 km za půl hodiny. Jak dlouho jsou na cestě do chvíle, kdy se setkají?

Správná odpověď:

t =  1 h

Postup správného řešení:

s=24 km v1=8/2=4 km/h v2=10/0,5=20 km/h  s=s1+s2  s=v1 t+v2 t 24=4 t+20 t  24t=24  t=2424=1  t=1=1 hNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: