Ze dvou

Ze dvou míst naproti sobě vzdálených 36 km vyrazí rovnou naproti sobě chodec a cyklista. Za jaký čas se setkají, jestliže rychlost chodce je 4 km/h a cyklistu 12 km/h?

Správná odpověď:

t =  2,25 h

Postup správného řešení:

v1=4 km/h v2=12 km/h s=36 km  v=v1+v2=4+12=16 km/h  t=s/v=36/16=2,25 hNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálních veličin:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úkolu:

    Související a podobné příklady: