Proti sobě

Ze dvou míst A, B vzdálených 23 km vyšli současně proti sobě dvě auta rychlostmi 41 km/h a 65 km/h. Za jaký čas se setkají a jakou dráhu přejde každé z nich?

Správná odpověď:

t =  13 min
s1 =  8,9 km
s2 =  14,1 km

Postup správného řešení:

t=v1+v2s=41+6523 t=0,217 h=13 min
s1=v1t=410,217=8,9 km
s2=v2t=650,217=14,1 kmNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálních veličin:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úkolu:

    Související a podobné příklady: