Vzdálenosti 43761

Ze dvou míst A, B vzdálených od sebe 27 km vyjdou současně proti sobě chodec rychlostí 6 km/h z místa A, cyklista rychlostí 24 km/h z místa B. V jaké vzdálenosti od místa A se utkají?

Správná odpověď:

x =  5,4 km

Postup správného řešení:

s=27 km v1=6 km/h v2=24 km/h v=v1+v2=6+24=30 km/h  t=s/v=27/30=109=0,9 h  x=v1 t=v1 109=6 0,9=5,4 kmNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: