Chodec a cyklista 2

Chodec a cyklista vyšli naproti sobě ze dvou míst, které jsou vzdálené 40 km. Chodec vyšel o 30 minut dříve než cyklista a jel průměrnou rychlostí 5 km/h. Jakou rychlostí jel cyklista, jestliže se setkali po 120 minutách od startu chodce?

Správná odpověď:

v =  0 km/h

Postup správného řešení:


Soustava rovnic není lineární.
Rovnice mají následující celočíselné řešení:
a+b=40
60 * (a ) = 60 * ( 5*(120/60) )
60 * (b ) = 60 * ( v((120-30)/60) )


Počet nalezených řešení: 1
a1=10, b1=30, v1=20

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku délky?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: