Vyprázdnila 2612

Dorotce se stává, při napouštění vody do vany, že zapomene dát zátku do odtoku, Kdyby byl odtok ucpaný, vana by se naplnila za 20 minut. Plná vana by se odtokem vyprázdnila za 30 minut. Za jak dlouho se Dorotce podaří naplnit vanu, zapomene-li zacpat odtok zátkou?

Správná odpověď:

x =  60 min

Postup správného řešení:


(1/20-1/30)x = 1

(1/20-1/30)·x = 1

x = 60


x = 60/1 = 60

x = 60

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: