Vzdálenosti 2688

Vzdálenost mezi P a T je 89 km. Z T vyrazilo v 8 hodin hodin nákladní automobil rychlostí 28 km/h a v 8 hodin 45 minut vyrazil proti němu z P osobní auto rychlostí 52 km/h. Kdy a v jaké vzdálenosti se utkají?

Výsledek

t = 9:36 h Nesprávné
s =  44,8 km

Postup správného řešení:


s = 28(t-8,00)
s+52(t-(8+45/60))=89

s = 28·(t-8,00)
s+52·(t-(8+45/60))=89

s-28t = -224
60s+3120t = 32640

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
60s+3120t = 32640
s-28t = -224

Řádek 2 - 1/60 · Řádek 1 → Řádek 2
60s+3120t = 32640
-80t = -768


t = -768/-80 = 9,6
s = 32640-3120t/60 = 32640-3120 · 9,6/60 = 44,8

s = 224/5 = 44,8
t = 48/5 = 9,6

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: