Pohybovka3

Vzdialenosť medzi P a T je 89 km. Z T vyrazilo o 8. hodine nákladné auto rýchlosťou 28 km/h a o 8.hod 45 minút vyrazilo oproti nemu z P osobné auto rýchlosťou 52 km/h. Kedy a v akej vzdialenosti sa stretnú?

Výsledok

t = 9:36 h Nesprávne
s =  44,8 km

Postup správneho riešenia:


s = 28(t-8,00)
s+52(t-(8+45/60))=89

s = 28·(t-8,00)
s+52·(t-(8+45/60))=89

s-28t = -224
60s+3120t = 32640

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
60s+3120t = 32640
s-28t = -224

Riadok 2 - 1/60 · Riadok 1 → Riadok 2
60s+3120t = 32640
-80t = -768


t = -768/-80 = 9,6
s = 32640-3120t/60 = 32640-3120 · 9,6/60 = 44,8

s = 224/5 = 44,8
t = 48/5 = 9,6

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?
Chcete premeniť jednotku rýchlosti?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Téma:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: